Homepage SC Collectie Publicaties SC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 103   (uit: 2668)

Getoond wordt publicatie : 91 t/m 103


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

91. Boeknummer: 3423  
Behoud van genetische diversiteit
Veredeling             
De rol van het Centre for Genetic Resources, the Netherlands, Wageningen
Centre for Genetic Resources, Wageningen;   (ZCBS: 2021)
 

92. Boeknummer: 3424  
Hoe genetic resources came to the Netherlands
Veredeling             
Centre for Genetic Resources, Wageningen;   (ZCBS: 2021)
 

93. Boeknummer: 3425  
Album met Bloem- en Tuinzaadzakjes
Verkoop           (1955)   
Mercurius;  
 

94. Boeknummer: 3426  
Handleiding bij een sneldroogtoestel
Bewerking           (1926)   
Toelichtingen behoorende bij Sneldroogtoestel. Veendam, November 1926
 

95. Boeknummer: 3427  
Boek herkomst zaadpartijen v.d.Ploeg
Algemeen             
0ktober 1955 - September 1966
 

96. Boeknummer: 3428  
GeÔllustreerde flora van Nederland
Educatie           (1926)    [Heimans, E.; Heinsius, dr. H.W.; Thijsse, dr. JAC.P.]
GeÔllustreerde flora van Nederland met ruim zesduizend figuurtjes
W.Versluys, Amsterdam;   (ZCBS: 2021)
 

97. Boeknummer: 3429  
De Stad GeÔllustreerd Weekblad
Beeldarchief           (1928)   
8e jaargang No.21 10 augustus 1928. Foto van het bezoek van de bond van Zaadhandelaren aan de streek Enkhuizen met officiŽle ontvangst op het mooie Enkhuizer stadhuis
 

98. Boeknummer: 3430  
Enkhuizen-Andijknummer van het Dagblad "De Standaard"
Algemeen           (1933)   
Donderdag 9 november 1933. Artikel van Sluis en Groot. Advertenties van Struik & Co, Jb.Kooiman Pz., Firma P.Vriend & Zoon, Firma A.Zwaan Jr. N.V.
 

99. Boeknummer: 3431  
Map met diverse correspondentie van J.J.Sluis 1910-1938
Firma             
Lijst der Vereeniging van Nederlandsche Zaadhandelaren 1922, 1923, 1924, 1925
Supplement op de lijst der Vereeniging van Nederlandsche Zaadhandelaren 1920, 1929
Statuten der Vereeniging van Nederlandsche Zaadhandelaren te Enkhuizen 1910, 1929
Huishoudelijk Reglement der Vereeniging van Nederlandsche Zaadhandelaren te Enkhuizen 1910
Lijst van Exporteurs van Tuinbouwzaad 18 april 1918 incl. supplement I 6 mei 1918
Reglement voor het Scheidsgerecht en Bepalingen betreffende correspondenten van het scheidgerecht van de groep "Zaadteelt'van den Nederlandschen Tuinbouwraad
Kopie van oorkonde van A.van der Have
Algemeene Handelsvoorwaarden van Bond van Vereenigingen van Zaadhandelaren en Zaadtelershandelaren
Afschrift Vereeniging van Nederlandsche Zaadhandelaren gevestigd te Enkhuizen 1910-1935
Correspondentie schilderij Rood
Notulen Vereeniging van Nederlandsche Zaad exporteurs 1938
Brief van Rijks Proefstation voor Zaadcontrole 1937
Detaillisten-Vereeniging in herstel Bondsverband 1935
Nederlandsche Akkerbouwcentrale 1935
Brief van Rooms Katholieke Tuinbouwschool te Breda, 17 juni 1934 namens de NAK over gegevens nodig voor de Rassenlijst
Groninger Landbouwblad 1932
Supplement op het Zwartboek 1921/1922 van de Nederlandsche Tuinbouw- Handelsvereeniging

 

100. Boeknummer: 3432  
Map met kopieŽn van diverse onderwerpen
Algemeen             
Met een export-bloemkool naar DŁsseldorf van H.J.Looman 1955
Geschiedenis Sachtleven - Doetinchem, Waterstraat 9.
Artikel uit het Nationale Dagblad 5e jaargang februari 1941 nr.87. Westfriesche Zaadtelers in den knel
Diverse kopieŽn uit jaarboeken Westfries Genootschap 1929, 1958, 1960, 1965, 1977,1984, 1993 en 1994
Tuinbouwers te Broek op Langesijk in 1726 gedupeerd door het kopen van ondeugdelijk bloemkoolzaad 1976

 

101. Boeknummer: 3433  
Artikelen over Mendel
Veredeling           (1965)   
Uit AIBS Bulletin June 1962. A visit to Mendel's Monastery
Iconographia Medeliana

 

102. Boeknummer: 3434  
Map met Archief Jasper E.Veldhuyzen van Zanten
Firma             
Mijn 50-er jaren bij Sluis & Groot 1990
Tuinbouwzaden in Nederland: de ontwikkeling van een bedrijfstak
Ontwikkelingen in het bloemzaadvak in Nederland gedurende de periode 1945-1989
Geschiedenis van Sluis & Groot en Zaadunie B.V.
Enkele aantekeningen over de geschiedenis van het Nederlandse Tuinzaadvak en over de ontwikkeling van Zaadunie en Sluis & Groot daarin
Twee artikelen van Nanne Janszoon Groot o.a. Zaadunie-struktuur met dochterbedrijven 1991
Schaalvergroting in de Plantenveredeling door J.E.Veldhuyzen van Zanten 24 februari 1989
Voorstel tot plaatsen van afbeeldingen van de directieleden in de Stille kamer en kamer 330
Kopie van het testament van Jan Nannes zn Groot wonende te Andijk 1734-1820Markante gebeurtenissen 1990
Persoonlijkheden Pionier David Dirkse

 

103. Boeknummer: 3435  
Map met Archief P.Rood
Firma             
Foto Pieter Rood.
Twee foto's bedrijfsgeboouw P.Rood Bovenkarspel 1920, incl.negatief
Contactafdrukken en negatieven van erepoort bij 75-jarig bestaan 1920
Contactafdrukken en negatieven van familie en personeel bij het 75-jarig bestaan 1920
Contactafdrukken en negatieven van directie en personeel bij het 75-jarig bestaan in 1920
Onze volledige prijscourant van 16 December Onzes Heeren 1890 verzonden aan de heeren in de Hollandsche taal en in de Duitsche taal
Artikel uit WestFriese Zaderij 20,21.22
Stamboon van Rood vanaf 1640
Brief van NicJ.J.Rood aan P.Kistemaker, Andijk 4 april 1989.
Brief van Wed: J.C.Mulder - van Namen, Wemerweg 9, Epe 5 october 1970

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 juli 2021