Boeken Beheer Systeem Saet & Cruyt Enkhuizen
 → 
 →  [Boeknummer 3131]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 3131
 
Titel : Proefstation voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, voor de groenten en fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Auteur(s) :
Verschijningsjaar :
Beschrijving : teelthandleiding
1997: nr.74 bosui, nr 75 knoflook, nr.79 witlof en roodlof
1998: nr.81 teelt van plantuien, nr.83 sjalotten
2000: nr.90 teelt van cichorei.

1990: nr.050 ge´ntegreerde akkerbouw naar de praktijk
1990: nr.095 stikstofbemesting van peen
1990: nr.101 teeltsystemen parthenocarpe augurken
1990: nr.102 stikstofbemesting bij spruitkool
1991: nr.124 be´nvloeding van drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien door teeltmethoden
1991: nr.125 onderzoek naar groeistofschade bij witlof in de seizoenen 1986/1987 t/m 1988/89
1991: nr.129 bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers
1991: nr.132 groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten
1991: nr.137 vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte koeling
1992: nr.141 analyse van het gebruik en de acceptatie van de teeltbegeleidingssystemen in de praktijk
1992: nr.143 teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmais, vlas en zaaiuien
1992: nr.147 koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating en insecticiden in bloem-en spruitkool
1992: nr.150 planning van de optimale sortering bij peen
1992: nr.151 invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten
1993: nr.164 zekerheid van de veldopkomst bij peen
1994: nr.170 zaadkwaliteit en veldopkomst van witlof
1994: nr.178 onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot in uien
1994: nr.180 onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien met herhaalde toepassing van combinaties van herbiciden na opkomst
1994: nr.182 inventarisatie van onderzoeksvragen over de fosfaatvoorziening van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
1994: nr.183 effecten van plantdatum en plantdichtheid op groei, ontwikkeling, opbrengst en sortering van spruitkool
1995: nr.203 resultaten van onderzoek naar ge´ntegreerde bestrijding van onkruiden in zaaiuien
1995: nr.207 waarnemingsmethoden voor bepaling van verschillen in onvolledige resistentie bij vollegrondsgroenterassen
1996: nr.220 toepassing van het stikstofbijmestsysteem in zaaiuien
1996: nr.221 natmaken, drogen en helen van peen en witlofwortels

proefstation Naaldwijk
1976: nr.37 teelt van spinazie onder glas
1978: nr.29 teelt van aubergine
1983: nr.35 teelt van bonen onder glas
1983: nr.55 teelt van sla onder glas
1984: nr.42 teelt van meloen onder glas
1987: nr 55 teelt van botersla onder glas
1988: nr.92 teelt van augurken onder glas

Proefstation Lelystad/Alkmaar:
korte teeltbeschrijving chinese kool, ijsbergsla, rammenas, koolrabi, knolvenkel en broccoli
 
Medium : Rapport
Land : Nederland
Taal : Nederlands
Categorie : Teelt
Uitgever :
Druk/uitgave :
ISBN :
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 15 februari 2021